Historikk:

Evangelisk Misjon er opprinnelig en traktatmisjon som ble startet på 1960 tallet og som hadde til hensikt å utgi evangelisk literatur, hefter og traktater. Dette ble gjort i mange år og mange ti tusener av traktater ble utgitt og spredt over hele Norge. På slutten av 1970 tallet ble det hele overgitt til Mangs Netskar som etter noe år blåste liv i dette og i 1980 utga en taktat som ble spredt over store deler av Nord Norge.

 

I 1998 og 1999 hadde vi våre første møtesamlinger i Trondheim og på Melhus Videre har vi holdt møter og sammenkomster på Dovreskogen Gjestegård, Tronsvangen, Jeløya kurssted og Letohallen før vi landet her på Gavelstad Gjestegård.

Her har vi vært siden sommeren 2008. I tillegg til dette hadde vi våre årlige vinter sammenkomst på Stølsdokken Fjellhotell.

 

Når vi nå er kommet til Gavelstad Gjestegård, i Lardal kommune i Vestfold, har vi endelig fått oss et fast tilholdsted. Til nå har vi kun samlet inn midler til å dekke de løpende utgifter, som reisepenger til aktører og annonsering.

 

Vi ser for oss at dette kan øke i omfang derfor vil vi nå utnevne et styre og registrere selskapet i Brønnøysundregistrene under foreninger med egne vedtekter. Vi vil med dette få alt i faste og trygge former og ikke minst at arbeidsmengden kan fordeles.

 

Gavelstad 7.nov. 2011

 

 Mangs Netskar.