Hvem velger du:

Det har nylig vært kommunevalg i Norge, noen partier har lidt store tap, andre har fosset frem som aldri før. Det er viktig - også for oss kristne - å velge i et demokraisk land. Vi må få frem de partier som er mest vennlige til kristendommen. De andre tingene er ikke høyeste prioritet.

Det som er sørgelig er at vi allerede har lover i vårt samfunn som rett og slett kan begrense vår ytringsfrihet og vår forkynnelse om den Frelser - Jesus Kristus - som vi tror på. Allerede har vi fått høre at vi kan ikke si at den eneste vegen til Frelse og Himmelen er gjennom Jesus Kristus. Da er det noen som protesterer og mener at det er flere veger som fører dit.

Vår Bibel - som vi tror på - sier med klare ord: Jesus er vegen sannheten og livet - Ingen kommer til Faderen (Gud) uten gjennom Han.

Hvorfor tror vi på Bibelen. Jo fordi at Han det skrives om lever i det himmelske og Hans ånd - Den Hellige Ånd - bor i våre hjerter. De andre religions stiftere er døde, men vår Frelser - som vi tror på - Han lever i all evighet. 

Bibelen lærer oss at det finnes to utganger av dette livet som vi lever her på jorden. Det er en Himmel for de som vil tro på Jesu fullbrakte verk på Golgata. De som ikke vil tro på dette, må selv ta ansvar på hvor de havner til slutt. Det finnes et helvete som er beredt for Djevelen og hans engler.

Du vil vel ikke havne der. - Velg derfor Jesus i dag.

-mangs-

 

Klimafrelste.

1.07.2019

Jeg har nylig lest en artikel av Fredric Hauge om klimaet i verden. Det er så dyster lesning at dersom folk leser dette og tar det innover seg,  kan de umulig sove godt om natten. Vi må gjøre noe med klimaet vårt.

Det som er rart i denne artikkelen er at de har forventet en oppløsning av jorden, permafrosten har begynt å tine og det har de tidligere ment kom til å skje i en fjern fremtid, men nå mener de at det vil skje i de nærmeste kanskje  50 - 100 år Nå må vi redde jorden fra opløsning.

Vi som leser vår Bibel vet at det komer til å skje store omveltninger i naturen, men Bibelens perspektiv er tusen år fremover, men hva sier denne om tiden som vi nå lever i. Folk skal falle i avmakt, i redsel og gru for hva som skal kome over jorden. Men vi har et håp som kan redde meneskeheten. Svaret er Jesus - verdens frelser - som kom til vår jord, gav sit liv for oss for at vi skule bli redet for tid og evighet.

Det er dette budskapet vi vi forkynne for alle mennesker. Vi skal ta vare på jorden og ikke forurense den mer enn den kan tåle, det er greit. Men det er Gud som har makten.

Når vårt samfunn og de fleste av våre politikere har avskaffet Gud og hans skaperverk og i stedet forkyner usanheter om vårt skaperverk. At alt har utviklet seg fra intet og ikke vil ærkjenne at det ligger en høyere makt- en unik intelligens - bak det som vi er og ser rundt oss, da blir det et stort problem som disse har å kjempe med eller for.

Vi som leser vår Bibel og tror på den, kan være trygge også i denne tiden. Det står at Han skal skjule oss i sin hytte på den onde dag. Verden og denne jord går sin undergang i møte - enten den kommer snart eller om det tar tid, derfor er det viktig for oss alle å ha vår sak i orden med vår Frelser - Jesus Kristus. Han er vårt håp til alle tider. 

Omvend deg og tro på den Herre Jesus - så skal du bli frelst både du og ditt hus. For Evangeliet om Jesus er en GUDS KRAFT TIL FRELSE FOR HVER DEN SOM TROR.

La denne sommeren bli ditt valg. Gud velsigne deg til å velge rett.

-mangs-

o00o0

Bibelens budskap til vår tid....

Det har allerede gått over en måned inn i året 2017 og det har vel kanskje skjedd den største forandringe i Den norske kirkes historie siden

Martin Luther.

Prester skal forkynne kjærlighet til syndens handlinger samtidig som de skal forkynne frelse fra synd. Hvordan kan dette gå i lengden. Hvordan kan en forkynne frelse samtidig som en velsigner syndens handling. Dette er meg ubegripelig.

Derfor er vårt slagord som ovenfor mer aktuelt i dag enn den dagen jeg lanserte det for snart 10 år siden. Det ble dengang en nødvendighet å få fram Guds ord i forkynnelsen - i dag er den ennå mer en nødvendighet, alt har blitt så relativt. Ordtaket som siteres, men som ikke står i Bibelen at enhver er salig i sin tro er nok mer aktuelt i dag enn tidligere. 

Vi som tror at Bibelen er Guds inspirerete ord må heve våre røstere ennå mer enn tidligere. Det er en Himmel å vinne og et helvete og unnfly. Det er frelse fra synd som Bibelen kaller for synd. Det er et liv å leve i samfunn med Jesus Kristus. Det er dette som fortsatt må forkynnes. Det må forkynnes om nødvendigheten av å bli døpt i vann - som er en god samvittighetspakt med Gud. Dette kan først skje etter at en er kommet til tro på Jesu fullbrakte verk på Golgata. Det er ikke frelse i dåpen, men det er dåp i frelsen. Det er en forkynnelse og en proklamasjon at en har tatt imot Frelsen i Kristus Jesus. Vegen videre er å søke og motta Den Hellige Ånds Dåp. Det står om Den Hellige Ånd og Ild. i Bibelen. Det er her i denne opplevelsen vi kan få større kraft til å legge av alt som vil tynge oss og trofast løpe den kamp som er oss foresatt, idet vi ser på troens opphavsmann og fullender - Jesus.  Det er i den hellige ånd vi får den kraften vi trenger til å leve et seirende kristenliv. Det kan nok bli kamp - men det blir også seier og mye herlige opplevelser.

 

Våre samlinger er basert på Bibelens budskap, vi ønsker å forkynne ordet slik som det står og ta alt Guds ord på alvår. Det er nok derfor at den ond vil frarøve oss seiersgleden og karaften som er i aJesus og den hellige ånds gjerning. 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til våre samlinger. Se på Møteprogrammet og bestill plass. Alle er hjertelig velkommen.

 

 

 

Hva forkynner vi......

Eller:  Hva vi forkynner.

Tiden går og vi har allerede hatt to samlingere foruten nyttårskonferansen her på Gavelstad i år. Siste samling som var uka før Påske med avslutning Palmesøndag var en samling utenom det vanlige. Det var fullt på Gjestegården og møtesalen var til tider overfylt.Vi begynte allerede onsdag og brødrene forkynte ordet slik som det står. Det er derfor vi har denne overskriften. Her fikk vi klart utlagt ordet slik som det står. Det er mange røster i dag som prøver seg på spesialiteter og vil vrenge på Bibelens budskap. Det ønsker ikke vi.

Vi hadde 3 samlinger hver dag, men alle var like inspirerende og intressant å høre på. Det var emner som:

Frelst fra - Frelst til. - Dåp i vann. - Dåp i Den Hellige Ånd. -  Helliggjørelse - Helbredelse - Endetidens budskap - Jesu snare Gjenkomst og ikke minst. Israel Guds klokke i endetiden.

Vi merket Herrens nærvær på en spesiell og god måte. Når det ble tale om dåp - var det en som meldte seg på og vi døpte han umiddelbart.

Vi tror at det å handle på Guds løfte og Hans ord er en velsignelse som vi alle kan oppleve. Nå skal jeg ikke gjøre deette så enkelt. Det er ofte forbundet med en kamp å gå Guds vei og handle på Hans ord. Men det ligger noe bak som når vi opplever det - er det langt større og mer velsignelsesrikt enn å ikke tør noe.

Vår neste samling er nå onsdag og Kristi Himmelfarts dag og så er det Pinsesevne og Sommerkonferansene som blir i Juli (5-10) og August.(18-21) Vi ser fremover med forventning til hva Herren kan bruke oss til og her kan også du være med. Still deg i rekkene og kjempe for den tro som en gang er overgitt til de Hellige.

I dag når Bibelens budskap blir plukket fra hverandre og nesten gjort til en vanlig historiebok, er det viktig for oss som ser viktigheten av dette å samle oss. La oss stå sammen om Bibelens budskap også i vår tid. Det er i vår tid vi kan gjøre noe og så er det viktig hva vi overleverer videre til de neste generasjoner.

Må Herren velsigen deg og holde deg oppe i denne tiden. Så hilser jeg dere med ord fra Paulus: Be for oss, at Herrens ord må ha fremgang.

Velkommen til Gavelstad Gjestegård. Se - Møteannonsene

Hilsen

-mangs-

 

 

 

Lenge siden sist....

Det er lenge siden jeg skrev noe her på siden. Det har gått både vinter , vår, sommer og nå er det høst igjen. Men Herren er den samme. Han holder oss oppe i gode som i vanskelige tider. Vi ser tilbake med glede på de samlingene som vi har hatt på Gavelstad Gjestegård dette året.

Vi merker Herrens nærhet og hjelp, selv når fienden vil forsøke å gjøre oss motløse. Da er det godt å holde seg til Guds ord som sier. "Han gav oss ikke motløshetens ånd..." Den motløse ånd komme fra et helt annet sted. 

Det er Den Hellige Ånd som må være drivkraften i våre liv og i vår virksomhet, ellers har det lett for å bli ritualer av det vi gjør. Da blir det bare menneskeord. Det er Ånden som gjør levende. Åndens inspirsjon gjør at vi kan formidle åndelige verdier som skaper eller føder noe i den enkeltes liv.

Det er det vi ønsker å formidle her i våre samlinger på Gavelstad. Vi har sett mennesker blitt forvandlet, frelst og fornyet. Vi takker Gud for det, men sier som sangeren "Vi vil ha mycket, mycket mer utav den strøm som Himlen gir". Det er dette som er og blir alternativet til verdens- og de religiøses underholdning. Vi ønsker ekte vare. Når Peter og Johannes ble tatt i forhør for helbrdelsen som var gjort ved Tempeldøren,  kunne Peter si med all frimodighet. Fyllt av Den Hellige Ånd har vi gjort denne gjerningen, og mange andre ting skjedde ved Apostlenes hender.

Vi ber om at slike hendelser skal bli mer vanlig i våre sammenkomster, så verden får se at Jesus lever og at Den Hellige Ånd virker i blant oss. 

Vi gleder oss til de neste samlingene vi skal ha i år. Vi fornemmer at Herren har noe mer enn det vi har opplevet hittil. Det har Han sagt til oss. Vi vil stole på Hans ord. Velkommen til Gavelstad Gjestegård.

(Se møteoversikten)

 Må Herren styrke og velsigne deg og din e på alle måter.

-mangs

ooOoo

I dag skriver vi 7 mai 2014

Løvet har allerede sprunget gansk kraftig ut. Gresset gror- Åkrene er pløyet og tilsådd. og det tar til å grønnes. Sommeren er nær.

 

Som kristne venter også vi på sommeren. Det tidsepoke som er bestemt av Gud selv. Vi har en sommer tilgod. Da skal Herrens herlighet få blomstre ut i full monn. Vi er hjemme i Himmelen. Da er vi kvitt all skrøpelighet, sorger og bekymringer. Da kan vi bare glede og fryde oss sammen med Jesus og Hans engler. Det blir en herlig sommer. Jeg gleder meg.

 

Her om dagen hørte jeg et interjuv i radioen med en filosof. Han hadde begynt å filosofere om det ikke var mulig å å leve tilnærmet  evig. Han vill la sin kropp fryse ned og så skulle han be de hente han opp om 2 - 300 år. Han hadde mange argumenter og tanker som ikke jeg kunne følge med han i. Konklusjonen var at det kom til å bli nokså kostbart og spørsmålet ble da om noen var villig til å betale for dette.

Da tenkte jeg. Tenk hvor vanskelig man må gjøre det for å få et evig liv. Kostnadsfritt, uten penger og uten betaling. Det er så enket at det er vanskelig for intelektuelle å begripe det og ta i mot det. Derfor sier Jesus. Alt dette må en ta imot som et lite barn. I tillit til Jesus sier vi Ja til å følge Han. Han gir oss den styrken og kraften vi behøver for å leve livet i Kristus her på jorden. Selvfølgelig er det ikke alltid det er så enkelt. Men Han er med og tilslutt får vi et Evig liv sammen med Jesus. Og det er bare av nåde. Tenk hvor heldige vi er som har valgt å følge Jesus.

La oss rope det ut og fortelle det til de vi møter på vår veg.

Jesus er vegen, sannheten og livet. Ingen kommer til Gude uten gjennom Han. Si ja til Jesus og du får et evig liv på "kjøpet"

Gud velsigne deg.

Mangs

 

ooOoo 

 

Våren 2014 er her nå.

Selv om det ennå er snø i høyden og stengte veier over flere fjell, så kommer ubønnhørlig våren og sommeren også i år. Vi må ta imot det som kommer av både vær og uvær. Det gjelder å innrette seg etter forholdene. Vi har vel litt tendenser til å ikke bry oss om hvordan naturkreftene rår. Vi vil gjøre det vi ønsker og har lyst å gjøre.

Noen ganger er det meget viktig å ta hensyn både til natrukreftene men også til andre mennesker. Våre handlinger kan få konsekvenser også for de som er omkring oss. Det gjelder å være litt omtenksom før en setter i gang med komentarer og handlinger.

Omtale av andre mennesker.

Man får til stadighet høre om andre personer, noe er positivt, men det forundelige er at de fleste har noe neativt å si om andre..

Jeg har ved noen anledninger fått presentert så mye negativt om personer som jeg ikke helt kjenner og som jeg derfor der og da ikke kan imøtegå. Når jeg da etter en tid møter disse personene har jeg ofte blitt forundret og tenkt. Dette her  stemmer ikke med det som jeg har hørt. Men da kan det være vanskelig å få ristet av seg de negative ordene som vi har hørt om personen. 

Andre ganger har jeg fått høre masse positive ting om personer som jeg ikke har møtt. Når jeg da i ettertid også har møtt disse, blir det en gledelig opplevelse, fordi jeg etter kort tid kjenner at det jeg har hørt stemmer med det jeg nå opplever i den direkte kontakten med personen - vi har fått knyttet kontaken direkte ikke bare ved omtale.

Det blir som Fillip sa til Natanael når han ville presentere Jesus  som Messias for han. Natanaels skeptiske kommentar, kunne ha gjort at Fillip  kunne ha sagt. Det er helt i orden, du behøver ikke å tro på meg. Men Fillip sa: Kom å se. Da Natanael kom nære Jesus fikk han oppleve at det positive som Fillip hadde sakt var sant.

La oss gjøre det til en regel når vi hører negativ tale om noen som ikke er tilstede og kan forsvare seg. Ikke si det videre før du er helt sikker på om det er riktig - og kanskje ikke da heller. Vi er ikke pålagt å si alt vi har hørt og vet.

 

Hvem er våre forbilder:

Det kan være godt for oss å ha noen forbilder i livet. Noen som har betydd mye for deg. Men det er ikke dermed sakt at det samme menneske har svar på alle spørsmål, eller gjør alt riktig.

De siste ukers hendelse med personer som har forlatt sin "egen" bevegelse og gått veier som for mange er helt uforståelig har skapt store forundringer. Dersom du har satt hele din tillit til slike personer, kan du fort oppleve krise i livet ditt.  De du har satt høyt er plutselig ikke det menneske som du trodde det var, I slike tilfeller kan en i værste fall miste troen. Men da er det viktig for oss i alle deler å la Guds ord få plass i våre tanker og sinn og ikke minst i våre hjerter. Det er ikke hva menneskene sier og gjør som er det avgjørende. De avgjørende ord og handlinger må være i samsvar med Guds ord. La Jesus være ditt forbilde. De ord som Han har talt skal dømme oss alle på den ytterste dag.

  

 

 

Sommeren 2013 er nær

 

Vi nærmer oss sommeren allerede. Etter en lang og våt vår så spirer og gror skog og eng i ekspressfart.

Vi har hatt flere arrangementer denne vintern og våren. Etter endt nyttårsfeiring så var det møtehelg 15-17 februar  i Palmehelgen 22 - 24 mars. Sivilarbeidertreff 10 - 12 april. Vestfoldstevne på Kristi Himmelfartsdag. Pinsestevne 18 - 20 mai og nå sist. Stort sang og musikkmøte i Huldrehallen i Svarstad. Dette siste var en ny og spennende  mulighet til å nå møtefremmede mennesker i  bygda og fra andre steder. Det var ca 100 aktører og det kom tilsammen mellom 350 og 400 mennesker. Dette er vi godt fornøyd med. De kommentarene vi har fått i ettertid er bare positive. Dette gir oss inspirasjon til å gjenta dette ved en senere anledning. Vi takker alle for innsatsen denne dagen både de somfrem førte sangen og musikken til Herrens ære, De som sørget for god lyd i hallen og ikke minst de som "tjente ved bordene" Vi takker også vår  Gud for hans hjelp i arbeidet. Han skal ha den største æren.

Nå ligger sommeren forran oss. om ikke mange dager går den første Sommerkonferansen av stabelen. Vi gleder oss og ber om at Herren skal komme til med sin kraft og at den Hellige Ånd skal virke i våre samlinger. Vi ber om at Hans kraft skal gjøre mennesker fri både fra Sykdom og syndens plager.

Du er velkommen til å være sammen med oss å bygge Guds rike,

Må Herren styrke og hjelpe den enkelte i sitt arbeid. La oss holde ved i tjenesten som Gud har gitt oss og i bønnen - det viktig midlet vi har som kan forandre og forvandle oss.

Du er hjertelig velkommen til våre samlinger og ta gjerne noen med deg. Det er ikke farlig å komme hit -

Du finne møteoverikten under egen gruppe her.